Konfirmation

Varför konfirmation?

När man är ung finns massor av frågor som behöver ställas. Vem är Gud? Vem är jag? Vad är det att vara kristen? Varför firar vi nattvard? Vad är en församling bra för? Detta är bara några av tusentals frågor som man kan fundera över. Under hösten och våren kommer vi att med hjälp av boken Vägens folk göra en resa genom kristen tro. Samlingar där vi tillsammans kommer att fundera kring massor av spännande ämnen. 


Information

Nu är du som är född senast 2005 välkommen att anmäla dig till konfirmation hos oss i Timmersdala frikyrkoförsamling. (Det finns möjlighet för dig i annan ålder att vara med, prata med Mattias om detta) Vi kommer att träffas under hösten 2019 och våren 2020. Vi börjar i mitten av september och konfirmationsgudstjänsten kommer att vara i slutet av maj.

Vi samtalar mycket i mindre grupper, där det är högt i tak och alla åsikter får uttryckas. Man behöver inte vara döpt eller kristen för att vara med, utan närvaro är det enda kravet. Vi kommer att träffas varannan fredag från kl. 17.30 – 19.00. Vi kommer även ha två kortare läger, ett under hösten och ett under våren.


Mer information om datum och tider kommer på upptaktsträffen den 6 september kl. 18.00 dit du är välkommen tillsammans med någon av dina föräldrar.


Kostnaden för konfirmation är 900 kr då ingår alla samlingar och läger (ev. kan någon mindre summa tillkomma vid resa) samt boken Vägens folk. Det finns möjlighet att söka bidrag för avgiften, kontakta då Mattias Engström.Anmäl dig genom att skicka ett mail till pastor@tdalafrikyrka.se. Ange namn ålder och kontaktuppgifter.


Översikt över tillfällena då vi samlas.


6/9          kl. 18.00                  Information inför uppstart,

20/9        kl. 17.30-19.00        Första samlingen

4/10        kl. 17.30-19.00        Samling

18-19/10                                 Läger, Fredag till lördag, avslut på gudstjänst

15/11      kl. 17.30-19.00        Samling

29/11      kl. 17.30-19.00        Samling

13/12      kl. 17.30-19.00        Samling

 

10/1        kl. 17.30-19.00        Samling

24/1        kl. 17.30-19.00        Samling

7/2          kl. 17.30-19.00        Samling

21/2        kl. 17.30-19.00        Samling

6/3          kl. 17.30-19.00        Samling

20/3        kl. 17.30-19.00        Samling

3/4          kl. 17.30-19.00        Samling

17/4        kl. 17.30-19.00        Samling

1-3/5                                       Läger

15/5        kl. 17.30-19.00        Samling Info om gudstjänst osv.                

31/5        kl. 10.00                   Konfirmationsgudstjänst